افتخار میزبانیتان را به ما بدهید!!!

3 روز ضمانت عودت وجه به هر دلیلی

py_1G
 • 1G
  مقدار حجم
 • 10G
  ترافیک
 • NVMe
  هارد
 • رایگان
  گواهی SSL
 • روزانه
  بکاپ گیری
 • 24ساعته
  پشتیبانی
 • 3روز
  بازگشت وجه
 • cpanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  اکانت ایمیل
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • نامحدود
  دیتابیس
py_2G
 • 2G
  مقدار حجم
 • 20G
  ترافیک
 • NVMe
  هارد
 • رایگان
  گواهی SSL
 • روزانه
  بکاپ گیری
 • 24ساعته
  پشتیبانی
 • 3روز
  بازگشت وجه
 • cpanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  اکانت ایمیل
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • نامحدود
  دیتابیس
py_5G
 • 5G
  مقدار حجم
 • 50G
  ترافیک
 • NVMe
  هارد
 • رایگان
  گواهی SSL
 • روزانه
  بکاپ گیری
 • 24ساعته
  پشتیبانی
 • 3روز
  بازگشت وجه
 • cpanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  اکانت ایمیل
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • نامحدود
  دیتابیس
py_10G
 • 10G
  مقدار حجم
 • 100G
  ترافیک
 • NVMe
  هارد
 • رایگان
  گواهی SSL
 • روزانه
  بکاپ گیری
 • 24ساعته
  پشتیبانی
 • 3روز
  بازگشت وجه
 • cpanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  اکانت ایمیل
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • نامحدود
  دیتابیس